0(545) 216-2636

Mühendislik Sigortaları

MÜHENDİSLİK SİGORTASI

Magdeburger Sigorta, sigorta ihtiyacı olan herkesi etkin sigorta çözümleriyle buluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda sigortalılarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını belirliyor ve onlara en uygun sigorta çözümlerini bulmada yardımcı oluyoruz.

İNŞAAT ALL RİSK SİGORTASI

Teminat Kapsamı

İnşaat Tüm Riskler Sigortası, poliçe üzerinde yazılı değerleri, teminat süresi içinde, inşaat alanında bulunduğu sırada veya poliçede yer alan istisnaların dışında önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple oluşabilecek kayıp ve hasarı güvence kapsamına alır.

İnşaat Tüm Riskler Sigortasının sunduğu güvencelerden birkaçı;
Ana Teminatlar

- Yangın, yıldırım, infilak, deprem sel, seylap, fırtına, kasırga, toprak kayması, heyelan, toprak çökmesi, hırsızlık, sabotaj

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

- Enkaz kaldırma masrafları
- Şantiye tesisleri ve ekipmanları
- İş makineleri
- Üçüncü şahıs mali sorumluluk
- Bakım devresi
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
- fazla mesai ve seri nakliye masrafları

MONTAJ ALL RİSK SİGORTASI

Montaj Tüm Riskler Sigortası, poliçe üzerinde yazılı değerleri, teminat süresi içinde, montaj alanında bulunduğu sırada veya poliçede yer alan istisnaların dışında önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple oluşabilecek kayıp ve hasarı güvence kapsamına alır.

Montaj Tüm Riskler Sigortası’nın sunduğu güvencelerden birkaçı:
Ana Teminatlar

- Yangın, yıldırım, infilak, deprem sel, seylap, fırtına, kasırga, toprak kayması, heyelan, toprak çökmesi, hırsızlık, sabotaj
- Aksi belirtilmedikçe dört haftalık test devresi (ikinci el makineler hariç)

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

- Enkaz kaldırma masrafları
- Şantiye tesisleri ve ekipmanları
- İş makineleri
- Üçüncü şahıs mali sorumluluk
- Bakım devresi
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
- Fazla mesai ve seri nakliye masrafları
- Dört haftayı geçen tecrübe (test) devresi

Bu ürün ile birlikte montaj işçileri için İşveren sorumluluk teminatı sigorta kapsamına dahil edilebilmektedir.

MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI

İşletmenizde bulunan test ve deneme süresi tamamlanan sabit ve/veya hareketli makinelerinizin normal çalışır durumdayken ani ve beklenmedik her tür sebeple meydana gelebilecek zararları makine kırılması genel ve özel şartları kapsamında teminat altına alınmaktadır.

Makine Kırılması teminatının kapsadığı başlıca riskler:

- İşletme kazaları
- Kusurlu imalat ve işçilik
- Yağlama kusurları
- Elektrik enerjisinin doğrudan veya endirekt hasarları
- Kısa devre, şerare ve atmosferik elektriğin dolaylı etkileri
- Tıkanmalar, yabancı madde girmesi
- Santrifüj kuvveti neticesindeki parçalanmalar
- Buhar kazanlarındaki su eksikliği
- Ani olarak aşırı ısınma ve soğuma kaynaklı su çekiçlemesi
- Kapalı kaplardaki alçak basınç nedeni ile meydana gelen içe çökme ve deformasyonlar
- Fırtına ve don olayları
- İhmal, dikkatsizlik, kullanım hatası ve sabotaj kaynaklı zararlar
- İstisna edilmeyen diğer hallerden kaynaklanan hasarları temin eder.
- Matkap, makas, bıçak, testere, çelik veya madeni kalemler veya kesici alet ve edevat, matris ve kalıplar, haddehanelerdeki sıcak hadde valsleri, şablon, modeller, resim ruloları, öğütücü, kırıcı, karıştırıcılar, elek ve kalburlar, halat, zincir, transport bantları ve kayışları gibi değiştirilebilir parçalar ile belirli sürelerde değiştirilmesi veya yenilenmesi mutad olan kömür fırçası ve lamba gibi parçalar (elektriki izolasyon maddeleri ile izolasyon yağları dışında) temin edilemez.

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI

İşletmenizde bulunan sabit/taşınabilir cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır haldeyken uğrayabileceği ani ve beklenmedik zararlar elektronik cihaz genel şartları ve poliçe özel şartları kapsamında teminat altına alınmaktadır.

Elektronik Cihaz teminatının kapsadığı başlıca riskler:

- İhmal, dikkatsizlik, kullanım hatası ve sabotaj kaynaklı zararlardan
- Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten
- Hatalı dizayn ve malzemeden
- Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden
- Yangın, yıldırım, infilaktan
- Kavrulma, kararma, duman ve isten
- Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden
- Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından
- İstisna edilmeyen diğer hallerden kaynaklanan hasarları temin eder.

DOĞALGAZ PAKET SİGORTASI

Sertifika sahibi firmanın, sigortalı iç tesisatın yapım sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında ihmali, kusuru, hatası veya gerekli özeni göstermemesi nedeniyle, sigorta süresi içinde montajın yapılacağı kat malikinin uğrayacağı zarar ve ziyan taleplerini genel ve özel şartlar dahilinde, poliçede yazılı meblağlara kadar, Taahhüdün Yerine Getirilmemesi, Makine Kırılması, Montaj Tüm Riskler teminatlarını içermektedir..


Teminat Kapsamı

Montaj Tüm Riskler Sigortası
Sigortaya konu olan iç tesisatın yapımında, dönüşümünde, yani işin sözleşme süresi içinde yürütülürken doğabilecek riskler teminat kapsamındadır. Sigorta ettiren sertifikalı firmanın ihmali, kusuru, hatası ve dikkatsizliği sonucu tesisatta oluşabilecek hasarlar sözleşme bedeline kadar temin edilir.

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı Taahhüdün yerine getirilmemesinden veya işin mücbir nedenler dışında sözleşme süresi içinde tamamlanamamış olmasından kaynaklanan zarar, sözleşme bedeline kadar temin edilir.

Makine Kırılması Teminatı Sigorta konusu olan tesisatın devreye girmesiyle başlar. 12 aylık süre boyunca, tesisatta oluşabilecek hasarları sözleşme bedeline kadar temin eder.

 

İLETİŞİM FORMU

Lütfen Bekleyiniz... Yükleniyor

Captcha

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ