0(545) 216-2636

Trafik Sigortası ( Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası )

TRAFİK SİGORTASI

Zorunlu Trafik Sigortası, Türkiye sınırları içerisinde herhangi bir kaza nedeniyle diğer araç veya üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar için sigortalıyı güvence altına alır.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI

 • Maddi zararlar teminatı
 • Sağlık giderleri teminatı
 • Sürekli sakatlık teminatı
 • Ölüm teminatı

TRAFİK SİGORTASI TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

 • İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar
 • Manevi tazminat talepleri
 • İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,
 • Sigortalının, eşinin, sigortalının usul ve fürunun, sigortalıya evlat edinme ilişkisiyle bağlı olanların, sigortalının birlikte yaşadığı kardeşlerinin, mallarına gelen zararlar sebebiyle ileri sürebilecekleri talepler
 • Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında sigortalı araçta veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorkta/yarı römorkta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalıya karşı ileri sürülecek talepler
 • Genel Şartlar’ın A.6. maddesinde belirtilen diğer hususlar

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI PAKETLERİ

Standart Trafik
 • Genel Şartlar kapsamında verilen ana trafik teminatı
Ekstra Trafik
 • Genel Şartlar kapsamında verilen ana trafik teminatı
 • İhtiyari Mali Sorumluluk teminatı (Default 50.000 TL olup, ihtiyaca göre yükseltilebilmektedir.)
 • Ferdi kaza teminatı (Standart 5.000TL ölüm/sürekli sakatlık 500TL tedavi masrafları olup, ihtiyaca göre yükseltilebilmektedir.)
 • Hukuksal koruma teminatı (Standart 5.000 TL olup, ihtiyaca göre yükseltilebilmektedir.)
 • Magdeburger Yardım

ASİSTANLI TRAFİK

 • Genel Şartlar kapsamında verilen ana Trafik Teminatı
 • Magdeburger Yardım

BİNEK ARAÇLAR TRAFİK YARDIM HİZMETLERİ

Sigortalı, herhangi bir kaza sonucunda , aracın çekilmesi veya kurtarılması gerektiği durumlarda 444 26 24 Magdeburger Sigorta 7/24 Acil Yardım Hattını araması ön koşuluyla şart ve limitleri aşağıda belirtilen hizmetlerden faydalanabilir.Aşağıda belirtilen hizmet ve şartlar ile ilgili detay bilgiler için 444 26 24 Magdeburger Sigorta 7/24 Acil Yardım Hattını aranarak öğrenilebilir.

Araç Teminatları
 • Aracın Çekilmesi - Binek Araçlar için 500 TL
 • Aracın Kurtarılması - Binek Araçlar için 500 TL
 • Araç kazası sonucu yaralanma durumnda nakil - 350 TL (1 Defa)
Karşı Aracın Teminatları
 • Aracın Çekilmesi - Binek Araçlar için 500 TL
 • Aracın Kurtarılması - Binek Araçlar için 500 TL
Araç Teminatları

Aracın çekilmesi ve kurtarılması hizmetleri Daimi İkametgah'tan itibaren 0 km.’de, diğer hizmetler 25 km.’den itibaren en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar araç ile birlikte seyahat edilmekte ise tüm Türkiye'de verilmektedir. Bu poliçe, aracın hareketsiz kalmasına neden olan bir araç kazası sonucu meydana gelen durumlarda geçerlidir.

Aracın çekilmesi ve kurtarılması

Kaza durumunda, Şirket, aracın en yakın tamirhaneye naklini 500 TL limit dahilinde temin edecektir. Sigortalı aracın yan yatması, devrilmesi veya başka bir seviyeye düşmesi durumunda aracın kurtarılması sağlanacaktır. Aracın kurtarılması için ödenecek azami tutar 500 TL'dır. Arıza sonucu hareketsizlik durumunda ise, en yakın Servise çekilmesi yılda 1 defa olmak üzere yine yukarıdaki limit dahilinde sağlanır.

10 yaş üzeri araçlar için arıza durumunda çekim hizmeti sağlanmayacaktır.

Lastik arızaları, yedek lastik olmaması, benzin bitmesi, sportif yarışmalar sonucu olan hasarlar, gereken periyodik bakımın yapılmaması veya aracın kötü kullanılması durumları istisnai durumlardır. Üretici Firma standartlarının dışında ve Sanayi Bakanlığı Yönetmeliklerince belirlenmiş uygulamalar dışında araçta yapılan değişiklikler sonucu oluşan kazalar kapsam dışıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarafından karayolu olarak tanımlanan bölgenin dışında hizmet verilememesinden şirket sorumlu olmayacaktır.

Karşı aracın çekilmesi ve kurtarılması

Trafik kazası durumunda, Şirket; Sigortalı aracın yaptığı kazaya karışan karşı aracın en yakın yetkili servise naklini 500 TL’ye kadar temin edecektir. Sigortalı aracın yaptığı kazaya karışan Karşı aracın devrilmesi veya şarampole yuvarlanması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında çekilmesi amacıyla uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon 500 TL limite kadar sağlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti tarafından karayolu olarak tanımlanan bölgenin dışında hizmet verilememesinden şirket sorumlu olmayacaktır. Bu menfaat kapsamında Aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir.

Sigorta'nın araç kazası sonucu yaranlanması durumunda nakli

Sigortalı'nın araç kazası sonucu yaralanması durumunda, Şirket Sigortalı'nın ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya Daimi İkametgah’a nakli için 350 TL limit dahilinde senede bir defa olmak üzere gerekli giderleri karşılamayı taahhüt eder. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.

HAFİF TİCARİ ARAÇLAR TRAFİK ASİSTANS HİZMETLERİ

Sigortalı, herhangi bir kaza sonucunda , aracın çekilmesi veya kurtarılması gerektiği durumlarda 444 26 24 Magdeburger Sigorta 7/24 Acil Yardım Hattını araması ön koşuluyla şart ve limitleri aşağıda belirtilen hizmetlerden faydalanabilir.Aşağıda belirtilen hizmet ve şartlar ile ilgili detay bilgiler için 444 26 24 Magdeburger Sigorta 7/24 Acil Yardım Hattını aranarak öğrenilebilir.

Araç Teminatları
 • Aracın Çekilmesi - Binek Araçlar için 500 TL
 • Aracın Kurtarılması - Binek Araçlar için 500 TL
 • Araç kazası sonucu yaralanma durumnda nakil - 350 TL (1 Defa)
Araç Teminatları

Şirket, aracın çekilmesi ve kurtarılması hizmetlerini Daimi İkametgah'tan 0 km'den itibaren, geri kalan diğer hizmetleri Daimi İkametgah'tan 25 km'den itibaren, en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar araç ile birlikte seyahat edilmekte ise Türkiye’nin her yerinde temin edecektir. Bu poliçe, aracın hareketsiz kalmasına neden olan bir araç kazası sonucu meydana gelen durumlarda geçerlidir.

Aracın çekilmesi ve kurtarılması

Kaza durumunda, Şirket, aracın en yakın tamirhaneye naklini 500 TL limit dahilinde temin edecektir. KURTARMA : Sigortalı aracın yan yatması, devrilmesi veya başka bir seviyeye düşmesi durumunda aracın kurtarılması masrafları karşılanacaktır. Ödenecek azami tutar 500 TL'dır. Arıza sonucu hareketsizlik durumunda ise, en yakın Servise çekilmesi yılda 1 defa olmak üzere yine yukarıdaki limit dahilinde sağlanır.

10 yaş üzeri araçlar için arıza durumunda çekim hizmeti sağlanmayacaktır.

Lastik arızaları, yedek lastik olmaması, benzin bitmesi, sportif yarışmalar sonucu olan hasarlar, gereken periyodik bakımın yapılmaması veya aracın kötü kullanılması durumları istisnai durumlardır. Üretici Firma standartlarının dışında ve Sanayi Bakanlığı Yönetmeliklerince belirlenmiş uygulamalar dışında araçta yapılan değişiklikler sonucu oluşan kazalar kapsam dışıdır.
Aracın yükünden dolayı çekilmesine veya kurtarılmasına engel bir durum var ise yükün boşaltılmasından ve madeni yağ/akaryakıt taşıyan araçların kurtarma hizmetlerinde fiziki çevre emniyet tedbirlerinin alınmasından Şirket sorumlu değildir.
Türkiye Cumhuriyeti tarafından karayolu olarak tanımlanan bölgenin dışında hizmet verilememesinden şirket sorumlu olmayacaktır.

Karşı aracın çekilmesi ve kurtarılması

Trafik kazası durumunda, Şirket; Sigortalı aracın yaptığı kazaya karışan karşı aracın en yakın yetkili servise naklini 500 TL’ye kadar temin edecektir. Sigortalı aracın yaptığı kazaya karışan Karşı aracın devrilmesi veya şarampole yuvarlanması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında çekilmesi amacıyla uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon 500 TL limite kadar sağlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti tarafından karayolu olarak tanımlanan bölgenin dışında hizmet verilememesinden şirket sorumlu olmayacaktır. Bu menfaat kapsamında Aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir.

Sigorta'nın araç kazası sonucu yaranlanması durumunda nakli

Sigortalı'nın araç kazası sonucu yaralanması durumunda, Şirket Sigortalı'nın ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya Daimi İkametgah’a nakli için 350 TL limit dahilinde senede bir defa olmak üzere gerekli giderleri karşılamayı taahhüt eder.
Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.

TRAFİK SİGORTASI ÖDEME SEÇENEKLERİ

Trafik sigortasında 3 taksite kadar ödeme seçeneği bulunmaktadır.

TEKLİF AL

Lütfen Bekleyiniz... Yükleniyor

Trafik Sigortası Teklif Al   
?
?


Captcha

İLETİŞİM FORMU

Lütfen Bekleyiniz... Yükleniyor

Captcha

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ